headbanner

ໃບຢັ້ງຢືນ

ສະບາຍດີ, ມາປຶກສາຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ!

ໃບຢັ້ງຢືນ ສຳ ລັບການສະ ໝັກ ຕິດຕໍ່ດ້ານອາຫານແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ (EC) ສະບັບເລກທີ 1935/2004 ຂອງສະພາເອີຣົບແລະຂອງສະພາ 27 ຕຸລາ 2004.